Предложения за защита на летен дъб, горун и зимен дъб

Летен дъб до параклис „Св. Дух“ в с. Бенковски, а също и горун, намиращ се до параклис „Св Георги“ и зимен дъб в с. Смолско бяха предложени за защитени от АПБ.

Споделяне