Проверете защитено дърво

Асоциация на парковете в Българи призовава всеки желаещ да се включи в проверката на вече обявените вековни дървета.

Защо проверката на такова дърво е важна?

Според регистъра на вековните дървета в България, у нас има обявени за опазване 1381 вековни дървета. Всички те  са изключително важни за околната среда. Освен с впечатляващия си външен вид, вековните дървета са място където живеят, или се хранят много животни. През годините самите те са станали малки екосистеми поради което опазването им е от огромно значение за опазване на околната среда в добро състояние.

Някои от тези дървета са обявени за защитени преди повече от 50 години. За този период в състоянието им е възможно да са настъпили сериозни промени. В повечето случаи промените са по-скоро негативни и може да са в следствие на естествени процеси, но могат да се дължат и на човешка намеса. Важно е да се знае какво е тяхното състояние, за да могат да бъдат предприети навреме адекватни мерки по тяхното опазване.

Местните регионални инспекции по околната среда и водите имат задачата да провеждат такъв ежегоден мониторинг, но поради недостиг на кадри и изобилие от други задължения, те не са способни да изпълняват ефективно и тази задача. За това Вашето съдействие би било от огромна полза и ще съдейства директно за опазването на вековните дървета у нас.

Какво се очаква от Вас?

Да си харесате дърво от картата и да си направите приятна разходка до него. Където и да живеете ако погледнете на картата ще откриете, че в рамките на еднодневна екскурзия има поне едно такова дърво. ВАЖНО: При копиране на координатите в Google maps, или GPS поставете първо тези започващи с цифрата 4, а след това тези започващи с цифрата 2.

След това отбележете в нашия формуляр какво е състоянието на дървото. Формулярът е изработен във възможно най-опростен вид и попълването му отнема по-малко от 5 минути, като не се изискват специални познания, за да бъде попълнен. Снимайте дървото с вашият телефон за да се видят специфичните му особености (дали има следи от човешка намеса, удар от гръм и т.н.) и ни изпратете снимките, което също става лесно през формуляра. 

Мониторинга на дърветата ще бъде провеждан всяка година в периода от началото на май до края на октомври.

Какво ще се случи със събраната информация?

Постъпилата от Вас информация ще бъде обобщена и структурирана в доклади, който ще бъде предоставени на съответните Регионални инспекции по околна среда (РИОСВ). Информацията ще подпомогне осъществяването на мониторинга и може да послужи за вземането на решения за запазването на здравето и доброто състояние на дървета.

Знаете вековно дърво, което не намирате на картата?

Ако знаете впечатляващо старо дърво, което е ценно за вас, можете да попълните формата и ние ще подадем предложение за неговата защита до съответната регионална инспекция.

Споделяне