Защитено дърво

Още едно дърво предложено от АПБ беше защитено днес. Със заповед от министъра 290-годишният цер в землището на с. Малко Брягово, беше обявен за защитен.

Споделяне